Hoàn công

Diện tích sàn (m2)             Đơn giá (VNĐ)

<150                                         15,000,000

150 – 210                                 18,000,000

>210                                         Liên hệ

DỊCH VỤ HOÀN CÔNG GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT QUẬN 8

 Quy Trình Hoàn Công Công Giấy Tờ Nhà Đất
● Bước 1: Lập thủ tục đo vẽ bản vẽ hoàn công
● Bước 2: Nộp hồ sơ tại UBNDQ, gồm:
– Giấy phép xây dựng
– Biên bản định vị móng
– Bản vẽ chưa hoàn công
– Hợp đồng thi công thầu xây dựng
– Hoá đơn đỏ của hợp đồng thi công
– Biên bản nghiệm thu
– Giấy chứng nhận (sổ hồng hoặc sổ đỏ)
● Bước 3: Nhận bản vẽ hoàn công tại UBNDQ
Thời Gian Hoàn Công Công Giấy Tờ Nhà Đất
– Đo vẽ: 7 ngày
– Thụ lý ở quận: 20 ngày
– Tổng cộng: 27 ngày
Chú ý:
● Sau khi hoàn công xong thì tiến hành đo vẽ lại và làm thủ tục cấp đổi Giấy Chứng Nhận
● Một số vấn đề liên quan đến THUẾ NHÀ ĐẤT sẽ được chúng tôi TƯ VẤN khi tiến hành làm

Quy Trình Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Mới

● Bước 1:  Đo vẽ lại
● Bước 2:  
Mua hồ sơ tại Uỷ ban Quận, gồm:
– Đơn xin cấp giấy chứng nhận
– Tờ khai lệ thuế trước bạ nhà, đất (nếu thay đổi diện tích đất)
– Tờ khai thuế sử dụng đất (nếu thay đổi diện tích đất)
– Sau đó điền đầy đủ thông tin vào trong đơn và nộp những giấy tờ nhà, đất đang có
● Bước 3: 
Nộp hồ sơ tại UBNDQ
● Bước 4: 
Đóng thuế tại chi cục thuế (nếu thay đổi diện tích đất)
● Bước 5: 
Nhận giấy chứng nhận tại UBNDQ
Thời Gian Cấp Đổi Giấy Chứng Nhận Mới Nhà Đất
– Đo vẽ lại: 15 ngày
– Thụ lý tại UBNDQ: 45 ngày