Công chứng mua bán

– Hợp đồng mua bán , chuyển nhượng, tặng cho nhà đất.

– Hợp đồng cho thuê, cho mượn nhà đất.

– Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà xưởng.

– Hợp đồng mua bán tàu biển.

– Hợp đồng mua bán, tặng cho ô tô, xe máy.

– Hợp đồng vay tiền, mượn tiền.

– Hợp đồng thế chấp tài sản, tài sản hình thành trong tương lai.

– Công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền.

– Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản.

– Hợp đồng đầu tư góp vốn bằng tài sản, quyền sử dụng đất.

– Công chứng hợp đồng thương mại, kinh tế, kinh doanh và dịch vụ.

– Công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

– Văn bản thỏa thuận về tài sản chung, riêng của vợ, chồng.

– Công chứng di chúc.

– Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản khai nhận di sản, việc từ chối nhận di sản.

– Công chứng hợp đồng, giao dịch khác mà pháp luật không quy định phải công chứng nhưng các bên tự nguyện công chứng.

– Cấp bản sao hợp đồng được lưu trữ tại Văn phòng Công chứng Sài Gòn.